Kunci Jawaban Matematika Kelas 7 Halaman 130, 131 Ayo Kita Berlatih 2.3

Berikut ini adalah pembahasan dan Kunci Jawaban Matematika Kelas 7 Semester 1 Halaman 130, 131 Bab 2 Himpunan Ayo Kita berlatih 2.3 Hal 130, 131 Nomor 1 - 10. Kunci jawaban ini dibuat untuk membantu mengerjakan soal matematika bagi kelas 7 di semester 1 halaman 130, 131. Semoga dengan adanya pembahasan serta kunci jawaban ini adik-adik kelas 7 dapat menyelesaikan tugas Himpunan Matematika Kelas 7 Semester 1 Halaman 130, 131 yang diberikan oleh bapak ibu/guru.

Kunci Jawaban Matematika Kelas 7 Halaman 130, 131 Ayo Kita Berlatih 2.3

1. Tulislah semua anggota himpunan berikut ini.
Jawaban :

a) B = {a, i, e, o, u}
b) P = {2, 3, 5, 7}
c) A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
d) K = {3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48}
e) C ={ }

2. Tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut.
Jawaban :

a) Himpunan bilangan asli yang kurang dari satu.
b) Himpunan bilangan bulat jika dikuadratkan hasilnya satu.
c) Himpunan bilangan asli yang selisih 3 dan kurang dari 41.
d) Himpunan bilangan kuadrat.
e) Himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0.

3. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya dan dengan cara menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya.
Jawaban :

a) K ={–1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 } {Himpunan bilangan bulat lebih dari dan sama dengan –1 dan kurang dari 9 }
b) L = {–3, 3} {himpunan bilangan bulat jika dikuadratkan hasilnya 9}
c) M = { } {Himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari –1}
d) N = {2, 4, 6, 8, 10} {Himpunan bilangan bulat genap yang lebih dari 0 dan kurang dari 11}
e) O = {1} {Himpunan bilangan asli jika dikalikan 3 dan hasilnya ditambah 7
maka sama dengan 10 }

4. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk himpunan.
Jawaban :

a) {1, 9, 25, 49, 81} {x│y2 = x, y ∈ bilangan asli kurang dari 10}
b) {1, 3, 5, 7, 9} {x│x < 10, x ∈ bilangan asli ganjil}
c) {2} {x│x > 0, x ∈ bilangan prima genap}
d) {b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z} {x│x > 0, x ∈ bilangan prima genap}
e) { } {x│x adalah huruf konsonan dalam alphabet}

5. Apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan?
Jawaban :

a) Bukan himpunan kosong karena ada anggotanya, yaitu: 2.
b) Bukan himpunan kosong karena ada anggotanya, salah satunya adalah 42 habis dibagi 7 yaitu 6.
c) Himpunan kosong, karena tidak nama bulan yang diawali dengan huruf K.
d) Himpunan kosong, karena tidak ada bilangan asli yang memenuhi kecuali bilangan bulat negatif –4.
e) Bukan himpunan kosong karena ada angotanya.

6. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut.
Jawaban :

a) {Kendaraan}
b) {buah-buahan}
c) {Bilangan genap lebih dari 0}
d) {bilangan bulat genap}

7. Gambarlah diagram Venn dari keterangan berikut.
Jawaban :


kunci jawaban matematika kelas 7 halaman 130, 131 ayo kita berlatih 2.3

8. Berdasarkan diagram Venn berikut, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya.
Jawaban :

a) Anggota himpunan S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
b) Anggota himpunan A = {1, 2}
c) Anggota himpunan B = {1, 2, 3, 4}
d) Anggota himpunan C = {1, 2}
e) Anggota himpunan D = {1, 2, 3, 4}
f) Anggota himpunan E = {5, 6}
g) Anggota himpunan F = { }
h) Anggota himpunan G = {3, 4}

9. Gambarlah diagram Venn, apabila himpunan S={bilangan cacah kurang dari 13, himpunan A ={bilangan asli kurang dari 7}, B ={bilangan asli lebih dari 6 dan kurang dari 10}, C ={bilangan asli ganjil kurang dari 10}
Jawaban :

Anggota himpunan S = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12},
Anggota himpunan A = {1, 2, 3, 4, 5, 6},
Anggota himpunan B = {7, 8, 9},

Anggota himpunan C = {1, 3, 5, 7, 9}
kunci jawaban matematika kelas 7 halaman 130, 131 ayo kita berlatih 2.3

10. Guru menugaskan empat orang siswa untuk menuliskan himpunan bilangan yang kurang dari 10.
Jawaban :

Himpunan bilangan bulat yang kurang dari 10 adalah {... –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 } .

Perbedaan tugas dari keempat siswa tersebut adalah:
Anggota himpunan Ikhsan adalah {2, 3, 5, 7}
Anggota himpunan Khayan adalah {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
Anggota himpunan Noni adalah {1, 3, 3, 5, 7, 9}
Anggota himpunan Mia adalah {2, 4, 6, 8}

Persamaan dari keempat siswa tersebut adalah semua anggota merupakan bilangan bulat positif kurang dari 10.

Belum ada Komentar untuk "Kunci Jawaban Matematika Kelas 7 Halaman 130, 131 Ayo Kita Berlatih 2.3"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel